Informaţii cariere

  • Home
  • Informaţii cariere

Prin transmiterea datelor mele cu caracter personal, inclusiv CV, catre SC MACROMEX SRL, declar că îmi exprim acordul, în mod expres si neechivoc pentru ca datele cu caracter personal transmise, inclusiv toate datele cu caracter personal din cuprinsul CV-ului sa fie prelucrate in scopul participarii in procesul de selectie a candidatilor, in scopul participarii la interviu, in scopul incheierii unui contract de munca sau unui contract de internship, fiind de acord ca toate aceste date sa intre in baza de date a MACROMEX SRL cu sediul in cu sediul in Bucuresti, Str. Mihai Eminescu, nr. 27, sector 1, 010513, pentru a fi prelucrate și utilizate în scopul indicat mai sus, urmand a fi stocate dupa finalizarea procesului de selectie, pentru o perioada egala cu cea prevazuta de legislatia aplicabila, calculata de la data incetarii raporturilor juridice de munca cu MACROMEX SRL. In cazul in care procesul de selectie se finalizeaza fara ca dvs sa fiti selectat, atunci datele dvs cu caracter personal se pastreaza pentru o perioada de 3 ani dupa data finaizarii procesului de selectie. Va informam ca temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul dumneavoastra manifestat expres prin prezenta si ca aveti dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, oricand pe pe parcursul procesului de recrutare, retragere care nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea va aducem la cunostinta si drepturile pe care le aveti, respectiv: dreptul la informare, dreptul la opozitie si dreptul de stergere a datelor, precum si dreptul de acces la acestea, dreptul de rectificare, dreptul de restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, dreptul de a depune o plangere in fata ANSPDCP. Detalii cu privire la drepturile persoanei vizate sunt disponibile prin accesarea Politicii MACROMEX SRL referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

 

In cazul in care nu sunt selectat, sunt de acord cu pastrarea CV-ului meu si a celorlalte date comunicate in scopul participarii mele la procese de selectie si recrutare viitoare, caz in care stocarea acestor date se va face pe o durata de 3 ani dupa data finalizarii procesului de selectie,